Tilmeldingen åbner mandag d, 14. april. Hold dig opdateret med nyhedsbrevet

 

Tilmelding sker på Rollespil.dk. Du er ikke tilmeldt, før du har betalt.
 
Husk at læse betingelserne herunder, før du melder dig til.
 
Tilmeldingsbetingelser: Når du melder dig til Morgenrøde, bliver du meldt ind i Rollespilsforeningen Hübris. 80 kroner af deltagergebyret går dermed til kontingent til foreningen.Foreningen er medlem af Bifrost og skal derfor bruge dit fulde navn, mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og postnummer. Disse oplysninger overdrages til landsforeningen, hvor du herefter bliver personligt medlem.
 
Når du melder dig til Morgenrøde accepterer du følgende betingelser:
 
Ansvar: Arrangørerne samt Rollespilsforeningen Hübris kan ikke stilles til ansvar for evt. fysisk skade eller tingskade som følge af begivenheder til scenariet, der er uden for disses direkte kontrol, forårsaget af dig selv eller andre, eller som følge af hændelige uheld.
 

Afmelding: Sidste betalingsfrist er 16. juni. Herefter tilbagebetales deltagergebyr ikke, hvis du må springe fra, men du er velkommen til at sælge din billet videre. Efter rollerne er delt ud kan dette dog kun ske efter aftale med os.

 
Billeder: Hvis du tager billeder til scenariet, forpligter du dig ved din tilmelding til følgende: Kopier af alle billeder skal overdrages til arrangørerne senest en uge efter scenariet. Herefter har samtlige deltagere en uge til at gennemgå billederne og fravælge billeder, de ikke vil have offentliggjort. Dette er du som fotograf forpligtet til at overholde. Billeder og videoer må ikke offentliggøres før denne godkendelse, med mindre fotografen selv sikrer sig samtykke fra alle på billedet.
 
Brug af billeder: Billeder taget til scenariet må (efter godkendelsen) bruges af Rollespilsforeningen Hübris og arrangørerne fremover, og vil blive lagt på nettet efter spillet. Som deltager tillader du at billeder af dig bruges i ikke-kommercielle sammenhænge, af foreningerne Hübris og Bifrost og i øvrigt deles online.
Tilmelding